Bryder gaat uit van het principe dat er binnen het informatielandschap van een corporatie één authentieke bron is van ieder gegeven. Deze authentieke bronnen zijn gegroepeerd in informatiedomeinen. Hiermee volgt Bryder de uitgangspunten van VERA.

Datastandaardisatie, datauitwissling en datahistorie in één omgeving. Één bron, één eigenaar.

 

 

De totale set aan gegevens binnen één informatiedomein komen idealiter uit één administratie(systeem). Vanuit deze authentieke bronnen kunnen er redenen zijn om gegevens te synchroniseren naar andere administraties. Bijvoorbeeld vanwege datakwaliteit, performance, efficiëntie. Ook kunnen applicaties die een rol spelen in de verwerking van gegevens hun wijzigingen weer doorgeven aan de authentieke bron, zodat daar altijd de onweerlegbare laatste versie van het gegeven staat.

Wil je meer weten over het beheren van data en gebouw informatie? Bekijk hieronder de video over Gebouw Informatie Management