Ben jij al klaar voor de wetswijziging WWS 2024?

Minister Hugo de Jonge is met een voorstel gekomen om de middenhuur in Nederland beter te reguleren. In dit wetsvoorstel wil Minister de Jonge het Woningwaarderingsstelsel (WWS) ook dwingend maken voor woningen buiten de sociale huursector en het stelsel op een aantal punten moderniseren. Hoe dat zit lees je in dit artikel.

Woningwaarderingsstelsel

Het WWS bestaat uit een set aan gegevens die verzameld dient te worden en waar punten aan toegekend worden, zoals oppervlaktes, WOZ-waarde en het energielabel. Maar er zijn ook punten te verdienen met de staat van de keuken, faciliteiten van de badkamer, etc.

Wanneer een woning meer dan 141 punten heeft kun je spreken dat een woning “geliberaliseerd” is. Voor geliberaliseerde woningen met meer dan 141 punten mag een verhuurder een huurprijs bepalen die hij zelf marktwaardig acht.

Het plan van Minister de Jonge is om vanaf januari 2024 de grens van 141 punten te verhogen naar 187. Dat betekent dat het aantal woningen dat geliberaliseerd is ontzettend zal afnemen. Daarnaast wil De Jonge de huurprijsregulering dwingend maken. Voldoe je dus niet aan de huurprijs o.b.v. de WWS systematiek, dan kan de gemeente daar een boete voor geven. Daarnaast wordt het nu ook verplicht om voor iedere huurwoning de WWS op orde te hebben. Het voorstel van Minister de Jonge aan de kamer is hier terug te vinden.

Wat betekent dit voor de woningmarkt?

Een ingrijpende wetswijziging dus, maar wat gaat dit nu betekenen voor de woningmarkt? Iedere vastgoedbeheerder moet investeren in het op orde krijgen van de woningwaarderingspunten en onderliggende data. Het ministerie schat in dat 300.000 woningen een huurprijsverlaging krijgen van gemiddeld € 190,-. Hierbij is de verwachting dat door de combinatie van verlaagde huuropbrengsten en stijgende financieringsrente verhuurders hun rendementen sterk zien dalen. Dit zou kunnen leiden tot de verkoop van huurwoningen en juist een daling van het aanbod huurwoningen.

Daarbij is de verwachting dat meer dan 95% van alle huurwoningen op termijn in het gereguleerde segment zullen vallen. Ook zal er grootschalig worden verduurzaamd.

Wat betekent dit voor woningcorporaties?

De twee voorgestelde wijzigingen die voor woningcorporaties het meeste impact hebben op de WWS zijn de oppervlakte van de buitenruimte en de energielabel waardering van een woning.

De buitenruimte was voorheen goed voor 2 punten per 25 vierkante meter. Voortaan zal deze waarschijnlijk hoger gewaardeerd worden door de buitenruimte te waarderen in stappen van 5 vierkante meter.

De voorgestelde wijziging van energielabels houdt in dat goede labels meer gewaardeerd worden dan voorheen, en dat slechte labels (E, F, G) zelfs voor mindering in het aantal WWS punten zorgen, daar waar deze nu minimaal 0 punten opleveren.

Om aan de aanpassingen van het WWS te kunnen voldoen is het dus van belang om zo goed mogelijk de relevante gebouwinformatie op orde te hebben. Vragen waar je antwoord op wil geven zijn:

Met deze WWS modernisering zijn er een aantal vragen die relevant zijn voor vastgoedbeheerders om te beantwoorden. Bijvoorbeeld:

  • Waar zitten de E, F & G labels in mijn woningvoorraad?
  • Welke van deze woningen zijn het snelst of voordeligst te verduurzamen?
  • Welke woningen in mijn voorraad zijn potentiële 0-op de meter woningen?
  • Wat is de exacte oppervlakte van de buitenruimte van mijn woningvoorraad?

Om antwoord te kunnen geven op deze vragen is het cruciaal om de vastgoeddata op orde te hebben. Dat houdt in dat deze volledig is, betrouwbaar en actueel. Daarnaast is helder overzicht en inzicht van je woningportefeuille noodzakelijk.

Voor veel corporaties ligt hier nog een uitdaging. Vooral om dat binnen de gestelde termijn op orde te krijgen. Gelukkig zijn er manieren om dit in kaart te brengen, bij te houden en inzichtelijk te maken.

Wil je weten hoe? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

T (088) 04 03 210
E support@bryder.com

Solliciteren