Waarom Bryder overal mee kan en wil koppelen

 

Bron en Bronbeheer

Bryder gaat uit van het principe dat er binnen het informatielandschap van een corporatie één authentieke bron is van ieder gegeven. Deze authentieke bronnen zijn gegroepeerd in informatiedomeinen. Hiermee volgt Bryder de uitgangspunten van VERA.

Datastandaardisatie, data-uitwisseling en datahistorie in één omgeving. Één bron, één eigenaar.

 De totale set aan gegevens binnen één informatiedomein komen idealiter uit één administratie(systeem). Vanuit deze authentieke bronnen kunnen er redenen zijn om gegevens te synchroniseren naar andere administraties. Bijvoorbeeld vanwege datakwaliteit, performance, efficiëntie. Ook kunnen applicaties die een rol spelen in de verwerking van gegevens hun wijzigingen weer doorgeven aan de authentieke bron, zodat daar altijd de onweerlegbare laatste versie van het gegeven staat.

 

Koppelingen

Daarnaast is door het slim koppelen van applicaties enorme efficiëntie en kwaliteitsverbetering te realiseren in Gebouwinformatie.

Uitgangspunt bij Bryder is dat een koppeling uniform ontwikkeld wordt op basis van de modernste technieken. Hiervoor wordt bij Bryder gebruik gemaakt van een REST API. Alle datavelden binnen het Bryder platform kunnen via deze API gevuld en ontsloten worden.

Dit koppelvlak is volledig gedocumenteerd. Bryder levert zelfs de benodigde code om een koppeling tot stand te brengen voor iedere andere partij. Daarnaast rekent Bryder nooit kosten voor het ontwikkelen van een koppeling.

Er zijn veel standaard koppelingen beschikbaar voor de gehele sector. Deze koppelingen kunnen dus direct worden aangezet en behoeven geen ontwikkeling.

Dit betreft koppelingen met onder andere Digital Twins, SAM en TMS van Ortec Finance, Assets Energie van Vabi, Movin’U, De Datarotonde, het LAVS via VGV-Data en woonruimteverdeling zoals met ZIG-websoftware en Woningnet. Je kunt deze allemaal terugvinden in het koppeling overzicht op onze website.

Daarnaast zijn er veel verschillende koppelingen in ontwikkeling met onder andere MJOP-leveranciers, maar ook op thema’s als asbest, legionella, rookmelders en dakbedekking. 

 

Aan de slag?

Vaak krijgen we de vraag hoe of waar je start of met welke dataset of informatie je start om gebouw informatie op orde te brengen. Hiervoor heeft Bryder het platform ontwikkeld waarmee kun je op eenvoudige wijze je organisatie mee kunt nemen in een professionalisering van je digitale vastgoeddata en het beheerproces hierbij. Optimaal gebouwinformatiemanagement. 

Wil je meer weten over hoe je dit kunt aanpakken? Of waar je moet starten? Of welke standaard koppelingen al beschikbaar zijn? Laat je gegevens achter op het contactformulier en we nemen z.s.m. contact met je op.

Solliciteren