Wet betaalbare huur: tijd om de WWS-gegevens op orde te brengen

Op 6 februari heeft demissionair minister Hugo de Jonge het wetsvoorstel “Wet Betaalbare Huur” naar de Tweede Kamer gestuurd. Een wetsvoorstel waar zowel veel gejuich als tegenstand op komt. Als de kamer instemt met de wet, dan zal het puntenstelsel voor woningen (de woningwaardering) vanaf 1 juli 2024 ook voor het middensegment woningen gaan gelden.

Waarom de wet betaalbare huur

De Wet Betaalbare Huur is een reactie op de uitdagingen op de huurmarkt, waar de betaalbaarheid onder druk staat en de kwaliteit van sommige huurwoningen te wensen overlaat. Met deze wet wil de overheid de maximale huurprijzen beter reguleren, de woningkwaliteit verhogen en een evenwichtigere huurmarkt creëren. De regulering van de middenhuur gaat gelden voor nieuwe huurcontracten en zo lang als nodig is.

Wijzigingen: dwingend maken, verhogen en moderniseren Woningwaarderingstelsel

Een van de voorgestelde veranderingen is het dwingend maken van de woningwaardering. Verhuurders kunnen nu nog zelf de huurprijs bepalen van woningen met meer dan 141 WWS-punten. Straks komt er een maximale huurprijs voor woningen tot 186 punten. Dat komt neer op een huurprijs van € 1.123. Verhuurders worden daarbij verplicht om aan te tonen aan een nieuwe huurder hoe de huurprijs tot stand is gekomen. Houdt je je als verhuurder niet aan de maximum huurprijs, dan kan de huurder dit afdwingen via de Huurcommissie. Ook de gemeente krijgt meer tools in handen om hierop te handhaven.

Woningwaarderingsstelsel in een notendop

Het woningwaarderingsstelsel brengt in kaart wat de kwaliteit van een woning is en vormt  de basis voor de maximale huurprijs. Het WWS is opgebouwd uit verschillende onderdelen, zoals oppervlaktes, aantal toiletten en wastafels, verwarmde vertrekken, energielabel, WOZ-waarde en keukenindeling. Oppervlaktes leveren hierbij, naast de WOZ-waarde, de meeste punten op.

Voorgestelde wijzigingen in het WWS

Niet alleen regelt de wet dat de puntentelling verplicht wordt bij woningen tot 186 punten, ook worden er specifieke wijzigingen aangebracht om het WWS te moderniseren. Zo gaat het energielabel, maar ook airconditioning een grotere rol spelen, krijgen buitenruimtes meer punten en in het laatste voorstel is ook meegenomen dat moderne voorzieningen in sanitair en keuken, zoals een kokendwaterkraan, extra punten krijgen. Hiermee sluit de woningwaardering beter aan bij de kwaliteit van de hedendaagse woningen.

Wat moet je goed bijhouden?

Daarmee wordt het bijhouden van vastgoedgegevens belangrijker dan ooit. Door goed de data van de woning bij te houden, kun je je punten en daarmee je huurpotentie maximaliseren. Het op orde brengen wordt vaak als moeilijk, duur en tijdrovend gezien, maar het kan verrassend eenvoudig zijn. De oppervlaktes leveren de meeste punten op. Zorg dan ook dat je deze gegevens als eerste op orde hebt. Dat kan met dure fysieke inspecties, maar heb je wel eens aan Digital Twins gedacht?

Bryder zorgt voor betrouwbare gegevens

Veel vastgoedeigenaren hebben al gekozen om hun bezit te digitaliseren met behulp van Digital Twins van Bryder. Bryder Digital Twins zijn slim en anders. We kunnen overal lengtes, oppervlaktes, volumes en hoogtes meten en we kunnen op iedere gewenste plaats en hoogte doorsnijden. Daar kun je volledig automatisch veel betrouwbare berekeningen maken. Of het nu voor de NEN2580, je MJOP-hoeveelheden of je WWS-oppervlakten zijn. De resultaten zijn altijd betrouwbaar, gestandaardiseerd en eenduidig. 

Aan de slag?

Wil je weten of Bryder jou kan helpen met je WWS administratie, of heb je een andere vraag?

Laat het hieronder je contactgegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op

Solliciteren