WWS-gegevens automatisch op orde met Digital Twins

Haal alle relevante informatie voor de woningwaardering direct uit Bryder.

Twijfel jij aan de betrouwbaarheid van je WWS-gegevens? Kost het veel tijd om de data te controleren en op orde te brengen? Met Bryder twijfel je niet langer en controleer en beheer je efficiënt de gegevens voor de woningwaardering.

Bryder: één waarheid voor je WWS-gegevens​

De juiste streefhuur bereken je met betrouwbare WWS-gegevens. En het op orde brengen en houden van de gegevens is met Bryder een eitje. Met één druk op de knop krijg je correcte WWS-oppervlakten en hoeveelheden die gevalideerd zijn en voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

 

Betrouwbare gegevens voor de huurberekening ​

Heb je al Digital Twins van je woningen? Daar kun je volledig automatisch veel betrouwbare informatie uit halen. Vanuit de Digital Twin bereken je volledig automatisch de WWS-oppervlakten en de hoeveelheden en worden hier plattegronden van gemaakt. Er komt geen mensenhand aan te pas. De resultaten zijn altijd nauwkeurig, gestandaardiseerd en eenduidig. Bryder houdt bij waar de gegevens vandaan komen en wie ze voor het laatst heeft aangepast.

 

Bespaar tijd bij het beheren van de WWS-gegevens

Met Bryder hoef je niet langer veel tijd te besteden aan het opmeten en controleren van de belangrijkste WWS-gegevens. De Digital Twin berekent automatisch de juiste oppervlakten, die je kunt gebruiken als input voor je huurberekening.

Visuele weergave WWS-punten​

Visueel werkt beter: Krijg in één oogopslag te zien hoe de WWS-punten zijn opgebouwd. Zo zien jij en je collega’s direct waar eventuele verschillen zitten tussen de Digital Twin-berekening en de berekening uit je ERP-systeem. Uit de Digital Twin komt automatisch een WWS-plattegrond, zodat je collega’s en de huurders direct zien waar de huur op is gebaseerd.

 

Bereken de juiste streefhuren met Bryder

Makkelijke uitwisseling met ERP ​

Bryder levert standaard een API-koppeling waarmee een connectie met jouw ERP kan worden gemaakt. Of maak gebruik van de import/export functionaliteit waarmee de WWS-gegevens uit Bryder automatisch in je ERP-systeem komen. Hiermee wordt het WWS-proces makkelijker en heb je minder kans op fouten.

 

Controle en validatie​

Bryder laat zien of je huidige gegevens voor de woningwaardering nog kloppen. Zo zie je waar de verschillen liggen en kun je hierop inzoomen om efficiënt de datakwaliteit op orde te brengen.

 

 

WWS op orde brengen hoeft niet moeilijk te zijn

Met Bryder WWS is worstelen met de betrouwbaarheid van je WWS-gegevens verleden tijd. Geen grote implementatie: Bryder zet het voor je aan en controleert je huidige oppervlakten met de gegevens die je nu gebruikt. Betrouwbare WWS-gegevens die je meteen in je processen kunt gebruiken, zonder gedoe.

Wacht niet langer.

Breng jouw WWS-gegevens nu op orde met Bryder

Solliciteren