Woningnet

Woonruimteverdeling, geoptimaliseerd met een volledig configureerbare koppeling …

Lees meer

WoningNet is hét dienstencentrum voor woonruimtebemiddeling. Samen met woningcorporaties, gemeenten en woningzoekenden streven we naar een passende woning voor iedereen. Heb je de koppeling met zowel WoningNet als Bryder aan staan? Dan zijn door onze samenwerking met Bryder de plattegronden op ons platform altijd actueel
Ortec Finance

Oplossingen voor het nemen van investeringsbeslissingen…

Lees meer

Ortec Finance ondersteunt woningcorporaties bij het waarderen van het vastgoed, bij het formuleren van het portefeuille- en complexbeleid en bij het opstellen en monitoren van financiële prognoses en risico’s. De software en diensten voor woningcorporaties hebben tot doel om de effectiviteit, efficiëntie en transparantie van de corporatiesturing te verhogen. Door de samenwerking met Bryder kan de informatie over het in Ortec Finance SAM vastgestelde complexbeleid worden ontsloten naar de organisatie, zodat elke medewerker van de woningcorporatie weet wat de plannen zijn met het vastgoed.
Vabi

Betrouwbare software op het gebied van duurzaamheid….

Lees meer

Vabi is een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsoplossingen voor de vastgoedsector. Ze bieden softwaretools om gebouwen duurzaam, energiezuinig, comfortabel en leefbaar en daarmee beter verhuurbaar en waardevast te maken. De intensieve samenwerking met Vabi heeft gezorgd voor een unieke koppeling met het Vabi Assets Energie product van Vabi.
Logo o-prognose
O-Prognose

MJOP softwareoplossing…

Lees meer

O-Prognose van Spacewell is dé softwareoplossing voor woningcorporaties die streven naar optimaal vastgoedbeheer. Met O-Prognose kunnen inspecties volgens de NEN 2767 norm worden uitgevoerd en gedetailleerde MJOP’s worden opgesteld. Deze gebruiksvriendelijke tool ondersteunt de volledige onderhoudscyclus en biedt waardevolle inzichten voor effectief gebouwinformatiemanagement op zowel gebouw- als overkoepelend niveau. Dankzij de samenwerking met Bryder kunnen woningcorporaties nu ook de MJOB-data in Bryder inzichtelijk maken. Samen maken O-Prognose en Bryder het beheren van vastgoed voor woningcorporaties leuker en makkelijker.
Logo Vastware
Vastware

MJOP softwareoplossing…

Lees meer

Het doel van integrale meerjaren onderhoudsplanningen van onroerend goed is het, op basis van betrouwbare informatie, kunnen nemen van exploitatiebeslissingen op de korte, middellange en lange termijn. De methodiek “Conditiemeten conform de NEN 2767” wordt daarbij gehanteerd om de kwaliteit van het Vastgoed in kaart te brengen. Vastware betreft een softwareapplicatie waarmee de hiertoe vereiste werkprocessen zo optimaal mogelijk worden ondersteund. Naast de complete implementatie van de software en het verzorgen van trainingen kunnen de Vastware consultants u ook adviseren met betrekking tot de beheerorganisatie. Dit betreft de wijze waarop interne werkprocessen en de samenwerking met externe partners (RGS) zo optimaal en efficiënt mogelijk wordt ingericht. Tot slot dwingt Vastware datakwaliteit af. Alleen dan zijn integraties met Bryder en andere softwarepartners mogelijk.
Socotec Logo
Socotec

Solution partner van Bryder…

Lees meer

De SOCOTEC Group is een Franse organisatie en marktleider op het gebied van Testen, Inspecteren en Certificeren (TIC) in de bouw, infrastructuur en industrie. SOCOTEC heeft een breed dienstenpakket om de klant optimaal te kunnen bedienen binnen de gehele levenscyclus van de gebouwde omgeving. Met de ruime ervaring en brede expertise nemen zij een unieke positie in op de Nederlandse markt wanneer het gaat om Infrastructuur, Milieu, Bouw, Vastgoed, Claims-handling & Advies. Op basis van technische kennis en jarenlange ervaring adviseren zij klanten om te kunnen komen tot een veilige en duurzame leefomgeving.

Solliciteren