Waarom de wet Betaalbare huur ook voor woningcorporaties belangrijk is

Op 6 februari jl. heeft demissionair minister Hugo de Jonge het wetsvoorstel “Wet Betaalbare Huur” naar de Tweede Kamer gestuurd. Een wetsvoorstel waar zowel veel gejuich als tegenstand op komt. Als de kamer instemt met de wet, dan zal het puntenstelsel voor woningen vanaf 1 juli 2024 ook voor het middensegment gelden. Daarnaast wordt het woningwaarderingsstelsel gemoderniseerd om beter aan te sluiten bij de hedendaagse kwaliteit van de middenhuur.

Wat verandert er per 1 juli 2024 rondom het WWS?

Op een aantal punten wordt het WWS aangepast. Dit was wel nodig, omdat veel elementen verouderd waren en de kwaliteit van de moderne woningen niet goed weerspiegelen. Daarom wordt het volgende gewijzigd in het WWS:

  • Het verplicht gebruik van het woningwaarderingstelsel wordt verhoogd naar 186 punten. Dit komt neer op een maximale huur van € 1.123.
  • Voor alle nieuwe verhuringen ben je straks verplicht om de puntentelling mee te geven aan de huurder.
  • Het energielabel wordt beter gewaardeerd.
  • Sanitair en keuken krijgen een betere waardering, met extra punten voor moderne voorzieningen zoals een kokendwaterkraan
  • Zowel privé- als gemeenschappelijke buitenruimtes, worden beter gewaardeerd.
  • De WOZ-cap wordt verhoogd naar 187 punten.
  • Monumenten worden op een andere manier gewaardeerd.


Waarom het belangrijk is om de WWS-gegevens bij te houden

Al met al wijzigt er niets spannends voor jou als woningcorporatie. De meeste corporaties hebben weinig middenhuur en de meeste woningen worden verhuurd op basis van de streefhuur. Bovendien zijn er wel vaker kleine of grotere wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel. Toch is het voor woningcorporaties van groot belang om de WWS-gegevens op orde te hebben, omdat de woningwaardering invloed heeft op onder meer financiën en strategie. Het bepaalt de maximale huurprijs die je mag vragen voor een woning. Een hogere maximale huur betekent een hogere streefhuur, en heeft effect op strategische beslissingen, zoals investeringen in renovaties of verbeteringen aan woningen. Het bepaalt de verwachte opbrengsten en winstgevendheid van investeringen in je vastgoed en helpt je om de verwachte huurinkomsten te voorspellen, wat van invloed is op de financiële prognoses.  

WWS bijhouden kan heel makkelijk zijn

Door goed je vastgoedgegevens bij te houden, kun je genoeg punten verzamelen om de meest eerlijke huur te vragen aan je huurders én om de juiste gegevens te gebruiken voor strategische en financiele beslissingen. Het op orde brengen wordt vaak als moeilijk, duur en tijdrovend gezien, maar het kan verrassend eenvoudig zijn. De oppervlaktes leveren de meeste punten op. Zorg dan ook dat je deze gegevens als eerste op orde hebt. Dat kan met dure fysieke inspecties, maar heb je wel eens aan Digital Twins gedacht?

Bryder zorgt voor betrouwbare gegevens

Veel corporaties hebben al gekozen om hun bezit te digitaliseren met behulp van Digital Twins van Bryder. Bryder Digital Twins zijn slim en anders. We kunnen overal lengtes, oppervlaktes, volumes en hoogtes meten en we kunnen op iedere gewenste plaats en hoogte doorsnijden. Daar kun je volledig automatisch veel betrouwbare berekeningen maken. Of het nu gaat om de NEN2580, je MJOP-hoeveelheden of je WWS-oppervlakten. De resultaten zijn altijd betrouwbaar, gestandaardiseerd en eenduidig.

Aan de slag?

Wil je weten of Bryder jou kan helpen met je WWS administratie, of heb je een andere vraag?

Laat het hieronder je contactgegevens achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op

Solliciteren