Nieuwe wetgeving Woningwaardering (WWS) half jaar uitgesteld

Het wetsvoorstel om de middenhuur in Nederland beter te reguleren, is met een half jaar uitgesteld, naar 1 juli 2024.  Het voorstel omvat diverse maatregelen zoals het verhogen van de woningwaarderingsgrens van 141 naar 187 punten. Hierdoor zal het aantal woningen in de vrije sector, die niet gebonden zijn aan een maximaal toegestane huur, afnemen. Ook regelt het voorstel dat de huurprijsregulering op basis van woningwaardering dwingend wordt. Verhuurders moeten zich bij nieuwe verhuringen houden aan de maximale huurprijzen die het wws voorschrijft. De gemeente krijgt de taak om hier toezicht op te houden en kan hier op handhaven. Daarnaast wordt het wws gemoderniseerd, geobjectiveerd en vereenvoudigd. Verhuurders worden straks verplicht om voor elke huurwoning een onderbouwing van de woningwaardering aan de huurders te verstrekken.

Woningwaarderingsstelsel
Het woningwaarderingsstelsel kent punten toe op basis van verschillende factoren, zoals oppervlakte, WOZ-waarde, energielabel, de staat van de keuken, faciliteiten van de badkamer en verwarmde ruimten. Dit systeem zal, als de wet wordt aangenomen, worden gemoderniseerd. In het wetsvoorstel krijgt onder meer het energielabel extra punten, wordt de WOZ-waarde anders gewaardeerd en krijgen buitenruimtes fors meer punten.

Nieuw wetsvoorstel
Bij de internetconsultatie van het wetsvoorstel kwam veel feedback, waardoor het voorstel op een aantal punten wordt aangepast. Zo wordt de tijdelijke nieuwbouwopslag, bedoeld als overgang voor nieuwbouwwoningen, verruimd. Ook wordt de cap op de WOZ-waarde afgetopt. Als een woning door de WOZ-cap nu in het middensegment terechtkomt, wordt een maximum van 186 punten gehanteerd.

Ook de Raad van State heeft inmiddels advies gegeven over de wet. Zij zijn van mening dat er aanpassingen nodig zijn voordat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gaat.  Ze vrezen dat het wetsvoorstel ertoe kan leiden dat middenhuurwoningen worden verkocht of dat de investeringsbereidheid afneemt, wat juist zou leiden tot een kleiner middenhuursegment. De regering moet de effecten hiervan beter uitleggen in het wetsvoorstel.

Wat betekent dit voor woningcorporaties en andere verhuurders
Met het moderniseren en objectiveren van het wws wordt het goed op orde houden van de vastgoedgegevens die nodig zijn voor het berekenen van de woningwaardering nog belangrijker. Alleen dan heb je een juist overzicht van de maximale huurprijzen, en daarmee ook de streefhuren. Ook kun je dan snel inschatten wat de impact is van de nieuwe woningwaardering op de huren van de woningen die nu nog in de vrije sector vallen, en eventuele risico’s en effecten op de toekomstige huurstroom bij mutaties beter inschatten.

Werk je al met Bryder voor je vastgoedinformatie? Dan kun je binnenkort kiezen om de benodigde oppervlaktegegevens, goed voor een gedeelte van de punten, automatisch uit je gevalideerde Digital Twins te halen. Dat geeft je tijdsbesparing, meer betrouwbaarheid en meer inzicht.

Wil je weten hoe? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder.

Solliciteren